Lỗ hổng thực thi mã từ xa đe doạ các ứng dụng dùng Spring Framework - Hãy cập nhật bản vá ngay

Các nhà nghiên cứu an ninh đã phát hiện ra ba lỗ hổng trong Spring Development Framework, một trong số đó là lỗ hổng thực thi mã từ xa nghiêm trọng cho phép kẻ tấn công từ xa thực thi mã tuỳ ý trên các ứng dụng được dựng trên nền tảng này. [Khác]