MOBAXTERM – GIÚP BẠN QUẢN LÝ VPS QUA SSH TỐT HƠN

Không dùng Windows một thời gian mà đã bỏ qua một số ứng dụng hay mà mãi tận bây giờ mới biết. Do mình thấy hay và có ích nên giới thiệu ra đây, mình cũng không biết là mọi người có dùng qua hay chưa. Công cụ mà mình đang nói tới đây đó là MobaXterm dành cho Windows. Đây là một SSH Client – ứng dụng quản trị máy chủ từ xa thông qua SSH dành cho máy khách khá tốt và có nhiều tiện lợi. [Khác]