Định luật của UX

Thiết kế luôn cần phải cải thiện để có được chỗ đứng trong thế giới hiện tại, nếu không có sai sót sẽ mãi đứng yên tại chỗ. Các nhà tâm lý học, những người ủng hộ người dùng như Paul Fitts, Jakob Nielsen và một vài người khác đã đặt ra các nguyên tắc, thậm chí chúng còn có trước khi chúng ta biết đến thiết kế. Và điều thú vị là chúng vẫn còn nguyên giá trị đối với thời điểm hiện nay. [Khác]