Cách xóa tin nhắn trên Messenger Facebook 2018

Nhiều bạn muốn tìm cách xóa tin nhắn trên Facebook Messenger do đôi khi trong những nội dung trò chuyện của bạn có những tin nhắn nhạy cảm và bạn không muốn người khác xem được những tin nhắn này. Vì thế, hầu hết các bạn chọn cách an toàn là xóa những tin nhắn trên Messenger đi. Facebook cũng cung cấp cho các bạn quyền xóa tin nhắn trên Messenger một cách dễ dàng, bạn có thể thực hiện điều đó thông qua trang web Facebook, hay trang web Messenger và cả trên các ứng dụng nhắn tin Facebook Messenger của chính Facebook. [Khác]